Tag Archives: Social Media Marketing

Community Manager – da li je to najperspektivnije zanimanje budućnosti?

Da li ste znali da je na samim počecima interneta onlajn reklamiranje bilo zabranjeno? Međutim, od ARPANET-a, prve računarske mreže na svetu koja je preteča interneta, pa do današnjih dana, mnogo se štošta promenilo, pa je danas internet marketing ili onlajn advertajzing prevazišao klasične oblike marketinga koji se zasnivaju na televizijskom i novinskom oglašavanju. Tako se od vremena kada je reklamiranje na internetu bilo zabranjeno došlo do vremena kada je onlajn reklamiranje neophodno.

Da bi bilo koji brend imao uspeh u savremenom društvu, osim kvaliteta koji je uvek na prvom mestu, mora ispuniti još “samo” tri zahteva – da bude:

  • Onlajn
  • “Društven”
  • Mobilan

Continue reading