Tag Archives: HTML tagovi

SEO optimizacija tekstova – osnove


Slika slova S E O

SEO – optimizacija

SEO optimizacija tekstova podrazumeva nekoliko važnih aspekata, od kojih su najvažniji ovi o kojima ću govoriti u ovom tekstu.

Da bi jedan tekst pisan za Web bio dobro pozicioniran u pretrazi na Google trebalo bi, najpre, da ima odgovarajuću dužinu, što zavisi i od tipa teksta i sadržaja, ali neka opšta preporuka jeste da bi tekst trebalo da ima oko 700 reči ili otprilike 2 stranice. 

TITLE TAG – NAJVAŽNIJI PADEŽ “GOOGLE GRAMATIKE”

Drugo važno pravilo Google „gramatike“ jeste da je TITLE Tag- najbitnija stvar za pretraživače. On je alfa i omega za svaki tekst na WEB-u jer na osnovu njega pretraživač rangira i prezentuje tekst onome ko traži. Title Tag pišete za pretraživač, a da biste razumeli šta je TITLE jednostavnim jezikom ćemo vam reći da su to svi oni naslovi koje vidite kao rezultat bilo koje pretrage na pretraživačima – na tzv. SERP-u.

Primer title taga na Google stranici

Title Tag – kako izgleda na Google stranici

Continue reading