SEO optimizacija tekstova – osnove


Slika slova S E O

SEO – optimizacija

SEO optimizacija tekstova podrazumeva nekoliko važnih aspekata, od kojih su najvažniji ovi o kojima ću govoriti u ovom tekstu.

Da bi jedan tekst pisan za Web bio dobro pozicioniran u pretrazi na Google trebalo bi, najpre, da ima odgovarajuću dužinu, što zavisi i od tipa teksta i sadržaja, ali neka opšta preporuka jeste da bi tekst trebalo da ima oko 700 reči ili otprilike 2 stranice. 

TITLE TAG – NAJVAŽNIJI PADEŽ “GOOGLE GRAMATIKE”

Drugo važno pravilo Google „gramatike“ jeste da je TITLE Tag- najbitnija stvar za pretraživače. On je alfa i omega za svaki tekst na WEB-u jer na osnovu njega pretraživač rangira i prezentuje tekst onome ko traži. Title Tag pišete za pretraživač, a da biste razumeli šta je TITLE jednostavnim jezikom ćemo vam reći da su to svi oni naslovi koje vidite kao rezultat bilo koje pretrage na pretraživačima – na tzv. SERP-u.

Primer title taga na Google stranici

Title Tag – kako izgleda na Google stranici

To su svi oni linkovi koji izađu na stranici a na koje vi, kao neko ko traži, klikćete dalje u zavisnosti da li odgovaraju onome što tražite. TITLE TAG bi trebalo da bude isti kao i URL – ono što se vidi na vrhu browsera kao naziv sajta pa kroz naziv stranice na kojoj se nalazite. URL-om upravljate iz CMS-a. CMS je skraćenivca od Content Management System što bi u prevodu ne samo jezički, već i praktično značilo sistem za upravljanje sajtom sa alatkama koje vam u tome pomažu. Ili još prostije to je program koji koristite da pravite i radite na sajtovima. Ovo je zaista najprostija moguća interpretacija, dovoljna da se razume suština. Jedan od najpoznatijih CMS-a je WordPress. Dakle, CMS vam daje mogućnost da sami kreirate URL u skladu sa title koji ste odabrali. Preporuka je takođe da vam i H1 bude isti kao i title pa se onda dobija jedna početnička formula TITLE=URL=H1 što je za ovaj nivo SEO-a vrlo uspešna formula.

Ne brinite, znamo da ćete odmah zavapiti „ A šta je to H1?“ pa ćemo se opet potruditi da vam kažemo i objasnimo jednostavno, ali jasno. Kao što svaka knjiga, neki duži tekst, članak… imaju posebna poglavlja i podeljeni su gradacijski kroz temu radi lakšeg čitanja i preglednosti, to isto važi i za tekst na web sajtu. Pa je H1 prosto rečeno NASLOV. To je ono što vidite na samoj stranici kada kliknete na TITLE (link na stranici pretraživača). Dakle, to je naslov samog teksta koji čitate kada uđete na stranicu nakon kliktanja na link koji je, kao što smo naučili, TITLE. Naveli smo gore formulu TITLE=URL=H1 pa bi sada trebalo da vam bude već jasnije o čemu pričamo. Title pišemo za Google, u našem CMS-u prilagođavamo URL da bude isti kao izabrani TITLE, a kada počnemo da pišemo sam članak, dajemo mu isto ime ili H1. Jasno? Ako nije, biće. Polako.

Title ne sme biti predugačak. Preporuka je da bude do 60 karaktera sa razmacima jer će ga pretraživači iseći i prikazati samo deo do tih 60 karaktera. Pa ako vi sada svom tekstu napišete neki baš dobar title od 12456… karaktera, koji je informativan, super zanimljiv i šta god još… blago vama, jer ćete ga samo vi i videti. Ostali će videti samo tih 60-ak karaktera na početku. 

DESCRIPTION TAG – DATIV ZA “KOME-ČEMU”

Druga bitna stavka u priči “SEO optimizacija tekstova” jeste DESCRIPTION TAG. To su ona dva reda koja vidite ispod naslova (TITLE) članka na stranici pretraživača koja detaljnije govore o samoj stranici.

Primer kako izgleda Description

Description – primer kako izgleda na Google stranici

Description je neka vrsta razrade title taga i namenjen je čitaocima da se prelome i odluče da kliknu baš na taj link (TITLE). Jer ponekad title nije dovoljan, ima ih više sličnih na jednoj stranici kada pretražujete pa da biste se lakše odlučili šta ćete otvoriti i da li ćete uopšte otvoriti, gledate ta dva reda ispod da li odgovaraju onome što tražite. Jer ako ta dva reda odgovaraju razlogu vaše pretrage i baš ta dva reda izdvajaju taj rezultat od svih ostalih na toj stranici, vi ćete i kliknuti baš taj link (TITLE). Zato je Description tag bitan, on nije važan za Google, već za klijenta to jest vas koji tražite nešto na internetu da vam pojasni o čemu je sajt čiji link vidite. Mi bismo ga zanimljivo nazvali SPEED TOOL jer pomaže da se odlučite da li ćete otvoriti neki sajt ili nećete što ima uticaj na vreme provedeno u pretrazi. Jer ako biste kliktali na svaki link koji vam izađe, pa dok ne nađete ono što vam treba, može proći dosta vremena… A vreme je… Dopunite sami. Zato je Description tag bitan da razradi temu sajta i kaže onome ko traži šta se tačno nalazi „unutar“ linka. Description takođe ne treba biti predučagak, do 125 karaktera sa razmacima jer se ispod linka prikazuju samo dva reda pa je od izuzetne važnosti da u tih 125 karaktera date što bitnije informacije koje će prelomiti surfera da klikne baš na vaš link. Po principu, na primer, pitanje – odgovor. „Da li želite da naučite nešto novo o SEO? Nastavite sa čitanjem ovog članka i ko zna šta će vam se desiti…“ Mislimo, kao na primer tako… Razumete…

NASLOVI I OSNOVNI H TAGOVI – OD  <h1> do <h6>

Spomenuli smo H1 kao naslov stranice koju ste otvorili kada su vam i TITLE I Description baš pogodili ono što tražite. E, sad, tekst osim naslova treba da ima i sadržaj, zar ne? Pa se zato javljaju H2, H3, H4, H5 i najmanje važan H6.

PRIMER KAKO IZGLEDAJU:

<h1>Tekst za Heading 1</h1>
<h2>Tekst za Heading 2</h2>
<h3>Tekst za Heading 3</h3>
<h4>Tekst za Heading 4</h4>
<h5>Tekst za Heading 5</h5>
<h6>Tekst za Heading 6</h6>

Opet uprošćeno rečeno to su razrade teme – naslova H1. Ako vam je tekst na primer o Turizmu Srbije, to je H1, i naravno da ćete reći nešto o toj temi jer o tome i želite da pišete, zar ne? Ali, budući da je tema baš obimna i opšta, želite da se malo i „suzite“ pa da se usresredite, na primer, na Turizam Beograda. E, to je H2. Onda pišete o tome i razrađujete taj deo teme. Ali, Beograd je veliki grad pa ima dosta turističkih atrakcija i ne možete ih baš sve nabrojati, pa se onda ponovo malo „sužavate“ pa recimo idete u „Knez Miahilovu ulicu“ i pišete onda o njenim čarima. E, to je H3 i razrada tog podlaslova. I tako dalje, ako je potrebno. Evo jednog jednostavnog primera iz glave kao praktična i konkretna ilustracija  o čemu smo govorili.

<h1>Turizam Srbije</h1>
<h2>Turizam Beograda</h2>
<h3>Knez Mihailova</h3>
<h4>Srpska akademija nauka i umetnosti </h4>
<h5>Odeljenje prirodno-matematičkih nauka pri Akademiji</h5>
<h6>Odsek za hemiju i biologiju prirodno-matematičkog odeljenja </h6>

I eto osnovna SEO optimizacija tekstova rečena je ovde kreativnim jezikom. Nadamo se da smo uspeli da vam pomognemo da je razumete. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *