Pisanje za WEB sajtove

Pisanje za web sajtove-sadrzaj

Sadržaj je “glavni glumac” svakog dobrog sajta

Pisanje za WEB sajtove, ili kako se još zove Web Content Writing, deo je Content Marketinga koji je jedan od najznačajnijih marketinških trendova današnjice. Dobar sadržaj je ključan faktor za uspeh jednog sajta, proizvoda koji reklamira, usluge koju nudi ili jednostavno sadržaja koji promoviše, a Content Marketing se bavi stvaranjem kvalitetnog sadržaja koji će privući odgovarajuću ciljnu grupu i odgovoriti na njihove potrebe bez bombardovanja pozivima da se proizvod kupi. Web Content Writer je osoba koja se specijalizovala za pisanje relevantnog i kvalitetnog sadržaj za web sajtove. Kako svaki sajt ima svoju ciljnu grupu, tako mora imati i adekvatan sadržaj koji će odgovoriti njihovim potrebama. A da bi se do tog sadržaja došlo, mora se, najpre, izvršiti opsežna analiza i precizno utvrđivanje ciljeva na osnovu kojih se i bira odgovarajuća ciljna grupa kojoj se sadržaj sajta obraća.

Tekstovi pisani za veb sajtove moraju biti fokusirani na određenu specifičnu temu u skladu sa tematikom sajta, i trebalo bi da budu pisani tako da bude čitljivi, razumljivi i da publici informacije prezentuju na prijemčljiv način. To, naravno, ne znači da treba pisati trivijalno, već da treba vodito računa o publici kojoj se obraćate. Isuviše komlikovan i naučan pristup pisanju za sajtove može izazvati revolt publike, kao što se isto može dogoditi i sa tekstovima koji su prebanalno sročeni. Balans je uvek najvažniji, pa je uvek najvažnije izvršiti analizu publike kojoj se obraćate i u skladu sa rezultatima prilagoditi jezik tekstova. Jer suština nije da pisac tekstova po svaku cenu istakne svoju učenost i elokventnost, kao ni da ponizi čitaoce nepotrebnim i sivušnim uprošćavanjem.

Mnogi sajtovi kao glavni cilj imaju promociju nekog proizvoda i povećanje prodaje svojih usluga zbog čega i sadržaj na njima mora odgovoriti tih zahtevima. Sa druge strane, mnogi sajtovi ne promovišu i ne prodaju proizvide, već imaju prvenstveno informativni ili edukativni karakter sa željom da neke korisne sadržaje i infomracije podele sa ljudima. Za ovakve sajtove je važno da imaju sadržaj koji će pomoći ljudima da razumeju tematiku na što bolji način i da im se nekada i kompleksne informacije daju na prihvatljiv i razumljiv način ne bi li ih čitaoci što bolje razumeli i savladali.

Kao što vidimo, na internetu ima zaista raznovrsnog sadržaja pa u zavisnoti od toga zavisi i pisanje za web sajtove. Ipak, nezavisno od toga postoje određena pravila pisanja internet sadržaja koja su univerzalna. Najpre moramo istaći da se pisanje sadržaja za web razlikuje od klasičnog, akademskog pisanja, ili pisanja za novine ili knjige. Ono što se mora imati na umu pre nego što se sedne za tastaturi jeste da čitaoci na internetu ne čitaju na isti način kao ljudi sa „šuškavim“ novinskim ili knjiškim papirom. Razlog za to je jednostavan: internet je najobimniji i najbrži informativni servis na svetu na kome je dostupna enormna količina informacija koje su udaljene od korisnika na samo delić sekunde. Ja to zovem „čarobni X princip“. Da, onaj krstić u gornjem desnom uglu ekrana je magic tool na internetu koji se koristi jako brzo ako neki sadržaj na netu ne privuče dovoljno pažnje. Zbog toga pisanje tekstova za sajtove mora da primeni neke malo „brže“ metode od klasičnih.

Pisanje za web sajtove – neke od efektnih metoda:

 • recite manje
 • koristite metodu „obrnute piramide“ (koja je preuzeta iz novinarstva)
 • najvažniji sadržaj stavite na početak teksta
 • vodite računa o publici kojoj se obraćate
 • izgradite poverenje publike (dugotrajan ali najefikasniji način)
 • pišite „čitljiv“ tekst bez puno metafora i literarnih ukrasa
 • ostaniti organizovani oko teme – bez rasipanja na više strana u tekstu
 • pišite svež, originalan, kompetentan sadržaj
 • I NAJVAŽNIJEpišite za čitaoce, a ne za pretraživače jer sajtove čitaju ljudi i o njima daju konačan sud.

Treba znati i da je internet linking medij pa nije neophodno pisati predugačke tekstove jer se u tekst uvek može postaviti link ka drugom tekstu relevantnog sadržaja koji će produbiti temu koju obrađujete. U krajnjoj liniji, ljudi na netu i ne vole da čitaju predugačke tekstove. Pođite od sebe samih, pa ćete shvatiti o čemu govorim.

Pisanje za web sajtove-originalni sadržaj

Pisanje originalnog sadržaja je pravilo broj jedan

Jako važna „caka“ prilikom pisanja tekstova za web jeste korišćenje tehnike „obrnute piramide“ čija je suština da se najvažnije činjenice stave odmah na početak teksta kako bi se čitalac odmah privukao da ostane i pročita tekst do kraja. Rekla sam već da se pisanje za web razlikuje od klasičnog pisanje za novine ili knjige, jer je internet mnogo brži medij, pa su zbog toga „zavodničke“ moći na internetu presudne da čitalac ne bi kliknuo X u uglu. To je zbog toga što se čitanje na netu drastično razlikuje od čitanja drugih pisanih sadržaja. Naime, čitaoci na web-u tekst prvo skeniraju (prelete pogledom po njemu, pogledaju prvu, srednju rečenicu i kraj i sve se to da izmeriti u sekundama) pa ako ih u tom kratkom periodu ne privučete, oni idu dalje. Zato možemo slobodno reći da je za internet prvi utisak i ljubav na prvi pogled mnogo važna komponenta. Ali ako se ovo „zavođenje“ svede isključivo na senzacionaliozam, to je dugoročno neisplativo. Ako Vam je, naravno, cilj da ostanete i trajete. Ako želite da Vaše onlajn prisustvo bude dugotrajno, jedna od najvažnijih komponenti koja vam u tome može pomoći jeste originalan, kvalitetean i relevantan sadržaj. Filozofija je jasna – koliko uložite truda – toliko će Vam se i vratiti.

Sadržaj sajta mora biti i relevantan ali i users-friendly, u smislu da je sajt lak za korišćenje, pregledan i čitak, brz i atraktivan. Dizajn jeste važan, naravno, ali ako se sajt svede samo na njega, brzo će izgubiti pažnju jer će se pojaviti neki drugi sa možda i još boljim dizajnom ali, što je još važnije, sa pravim sadržajem. Ljudi danas žele da saznaju i budu informisani, a kako je internet najbrži i najpristupačniji medij, broj korisnika je ogroman pa su i njihovi zahtevi sve ozbiljniji.

Kvalitetan sadržaj je najbolji marketing

Potražnja za kompetentnim piscima sadržaja za sajtove je u velikom porastu jer kvalitetan sadržaj direktno utuče na bolju poziciju nekih onlajn biznisa (u prevodu veća zarada). Pisanje za web sajtove kao glavni cilj ima stvaranje sadržaja koji će privući i angažovati čitaoce da nastave sa čitanjem i pretraživanjem sajta za temema koje su na isti način intrigantne i zanimljive. Kada se objavi jedan kvalitetan članak koji se na pravi način obraća targetovanoj publici, ona će se lako odlučiti da ostane na tom sajtu i pregleda da li na njemu ima još nečega što bi ih interesovalo ili pomoglo u nekoj njihovoj nedoumici, pa ako na njemu zaista nađu relevantni sadržaj koji ih interesuje, publika će u dogledno vreme taj trud i posvećost nagraditi poverenjem i konstantnim vraćanjem. Ali i promocijom tog sajta i njegovog sadržaja, deljenjem i preporukama drugim ljudima što je najbolji, najprirodniji i najefikasniji marketing.

Pisanje za web sajtove-knjigai računar zajedno

Kvalitet i stručnost u pisanju

Zbog svega navedenog velike svetske kompanije odavno već  polažu dosta pažnje u izbog pravih ljudi koji će kreirati što bolji, originalan i kvalitetan sadržaj za njihove sajtove i druge korporativne pisane projekte (poput korporativnih blogova), jer je kvalitet oduvek bio ključ uspeha na druge staze. Oni koji žele kratkorični uspeh, bave se nekim drugačijim tehnikama kojima se mi ne bavimo, jer je naš cilj kvalitet koji traje.

Kako reći Googlu da je Vaš sajt BAŠ TO što ljudi traže?

Sadržaj koji pametno koristi zadate ključne reči za određenu temu pisan je u skladu sa određenim SEO standardima koji su jako važni u procesu stvaranja kvalitetnog sadržaja za web sajtove. Iako je uvek (i uvek će i biti) na prvom mesti talenat za pisanje, za internet je potrebno znati i određene smernice prilikom pisanja, jer da bi se jedan tekst pojavio u rezultatu pretrage na recimo Googlu, on mora biti napisan i optimizovan tako da bude Google friendly – ili u prevodu mora biti pisan u skladu sa određenom „Google gramatikom“.

SEO Google formula

SEO Google formula

Kada pretražujete neku temu i želite da saznate na primer sve o hotelima u Atini, tekst koji će se pokazati kao prvi rezultat pretrage (ne računamo plaćene oglase) u sebi ima nekoliko ključnih elemenata koji su doprineli da se zasluženo popne na to prvo mesto:

 1. Kvalitetan sadržaj sa dosta korisnih i praktičnih informacija
 2. Pametno korišćenje ključnih reči za zadatu temu
 3. Poštovanje određenih Google „gramatičkih normi“ koje su deo SEO-a – Searh Engine Optimization – optimizacija za pretraživače.

SEO ili optimizacija za pretraživače je poznavanje kako pretraživači funkcionišu kako bi se sadržaj koji imamo na sajtu što bolje prilagodio njihovim pravilima funkcionisanja, a sve u cilju da se što kvalitetniji sadržaj zaista nađe na zasluženim mestima pretrage. Pretraživaču je jako važno reći da je ono o čemu vaš tekst govori zaista ono što surfer u tom trenutku traži od pretraživača da mu nađe i prezentuje. Taj način obaveštavanja browsera jeste SEO, jer se pomoću tih smernica pomaže pretraživačima da razumeju sadržaj teksta, a samim tim i proces selekcije adekvatnog koji će odgovoriti potrebama onoga koji traži. Treba znati da će ako broweser ljudima servira nerelvantne rezultate koji ne odgovaraju njihovoj pretrazi, to izaziva frustraciju kod ljudi koji će onda tražiti neku drugu bazu podataka u kojoj će naći ono što im treba, pa je i pretraživačima itekako u interesu da svoj posao obave što bolje. Tržišna logika, jasno je…

Zbog toga je važno da browser surferu u što kraćem roku izlista relevantne sadržaje koji odgovaraju onome što on traži, a relevantnost se određuje i po popularnosti sajta koju pretraživač tretira kao jedan od dokaza da je neki sajt zaista autoritativan za ono što surfer traži kucajući ključne reči.

Pisanje za web sajtove-nabolji kvalitet

Da, Vaš sajt je baš taj…

Zbog toga je piscima sadržaja za sajtove jako važno da Google kažu da je njihov sadržaj BAŠ TAJ koji ljudi traže za određene ključne reči. Pa za kraj možemo zaključiti da je pravi SEO kada Search Enginu kažete da je ono o čemu Vaš tekst ili sajt govore upravo ono što ljudi traže. E, ta veština, osim umeća pisanja, jedna je od glavnih veština dobrog Web Content Writinga, ili rečeno našim jezikom pisanja za web sajtove. A autoritativnost sajta se ne stiče preko noći. Izgradnja poverenja onlajn publike je dugotrajan proces, ali jedini koji daje istunske rezultate. I tehnike koje se koriste za pridobijanje publike su mogobrojne, a o njima ćemo u nekom drugom tekstu. Da ostavimo ponešto i za kasnije… 🙂

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *