SEO nekada – Web Marketing sada?

SEO prolazi kroz ozbiljne promene o čemu svedoči i pokret nekih ljudi iz ove oblasti koji žele da promene pristup materiji i kažu da se ne bave optimizacijom za pretraživače već Inbound Marketingom, Web Marketingom, On-line Marketingom ili čak Earn Media Marketingom. Primećujete da se u svakoj od ovih sintagmi ponavlja reč “marketing”. Sa razlogom jer je SEO postao mnogo više od optimizacije fokusirane samo na pretraživače.

Crtež čoveka koji nosi komadić slagalice kako bi spojio put do znaka WWW

Stara škola SEO-a, kako je neki zovu, u jednom trenutku se svela na nekoliko bazičnih tehnika optimizacije za pretraživače, zaboravljajući da su ljudi glavni korisnici interneta i sajtova. Tako se ova veština donekle svela na rutinsko primenjivanje potvrđenog recepta za dobro pozicioniranje na SERP-u. Ali, Search Engine optimizacija danas obuhvata mnogo više aspekata nego što je to bio slučaj recimo kasnih 90-ih. Glavne metode “stare škole” optimizacije bile su:

  1. Linkbilding strategija
  2. Pisanje relevantnog sadržaja
  3. Dobro korišćenje ključnih reči
  4. Dobra struktura sajta

I tu se nekako priča oko optimizacije završavala. Jer je bila dovoljna. Međutim, vremena su se promenila pa su sada i faktori za rangiranje sajta znatno širi i ne obuhvataju samo linkove, ključne reči, autoritet domena i analizu sadržaja sajta. Danas pretraživači u fakote za rangiranje uključuju i:

  1. User/usage data
  2. Brand signals
  3. Offline data
  4. Social graph data

Neminovno se nameće pitanje kako se onda stari SEO može uklopiti u ove parametre kada ih ne dotiče? Pa, ne može jer ne pokriva celi teren, da se sportski izrazim, pa je ozbiljnim SEO “trenerima” i “igračima” lako da daju “gol” jer igraju na celom terenu. Da bi se neko danas uspešno bavio optimizacijom mora raditi na svim aspektima marketinga generalno poput brendiranja, pisanja kvalitetnog, zanimljivog i originalnog sadržaja, izgradnje onlajn i oflajn zajednice koja će pratiti neki brend (community building), prezentovanja na društvenim mrežama, E-mail marketinga… Jednostavno rečeno u pitanju je PROMOCIJA na svim planovima.

Spisak svih elemenata Inbound Marketinga

Dakle, da bi se ostvarila suština SEO-a – što bolje pozicioniranje na pretraživačima – mora se uticati na mnogo više faktora nego što je to bio slučaj ranije. Zato se neki stručnjaci iz ove oblast trude da promene i prošire definisanje optimizacije za pretraživače, naročito zbog toga što u ovoj oblasti prilično dugo žive i negativne tehnike optimizacije poput spamovanja komentara na blogovima, zasipanja sumnjivim mejlovima koji vas ubeđuju da se prijavite za neku uslugu, raznih vrsta manipulacija kako bi se prevarili algoritimi pretraživača radi ostvarivanja što bolje pozicije… što je neminovno dovelo do negativnog stava ljudi prema SEO tehnikama. Jer su u jednom trenutku definitivno iz vida uzgubile glavnog korisnika interneta – čoveka. Sajtovi se prave za ljude, a ne za pretraživače.

Zagovornici ideje da se naziv ove oblasti promeni u recimo Web Marketing objašnjavaju da se na taj način širi opseg SEO-a, a ljudi ga lakše mogu shvatiti i prihvatiti ako im se kaže da on pomaže ljudima da popularizuju svoj proizvod ili uslugu ili da pomaže u dugoročnom pridobijanju kvalitetne publike za neki sadržaj – sajt. Web marketing je mnogo razumljiviji termin, a optimizacija za pretraživače je samo jedan od segmenata čitavog procesa. Jeste jedan od najvažnijih, ali ipak jedan od. Zbog toga se širenjem ovog pojma ljudima koji zaista poznaju ovu oblast daje mogućnost da na kvalitetan način rade svoj posao i dotaknu se i utiču na sve one delove koji danas utiču na rangiranje jednog sajta. Suštinski sve se svodi na kombinaciju optimizacije za pretraživače i dobrog PR-a.

Sam termin PR – odnosi sa javnošću – nameće pitanje: “Gde se danas nalazi najveći deo javnosti?” Pa, na internetu, ili još uže – na društvenim mrežama. Kvalitetnim pristupom komunikaciji sa klijentima na društvenim mrežama može se ostvariti jako dobar učinak i visok nivo posećenosti sajta što će dati rezultate i u njegovoj dobroj poziciji na pretraživaču. Ako ste inovativni i kreativni i ako se zaista interesujete za klijente i njihove potrebe, oni će vas nagraditi svojom pažnjom. Kvalitetan sadržaj i dobro organizovane aktivnosti da se privuče pažnja na njega za rezultat će dati bolji rejting sajta. Kao zaključak možemo reći da se oblast SEO-a se znatno proširila jer su se proširili i faktori koji utiču na rejting sajtova pa se SEO danas bavi i brendiranjem i marketingom u cilju što relevantnijeg nastupa na internetu.   

I za kraj još jedna informacija.
Sećate se SEOmoz.com?
Sada se zove MOZ.com.
Zaključite sami zbog čega… 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *